Wednesday, October 28, 2009

Wireless Cracking/WEP Crack

ကြ်န္ေတာ္ဒီတစ္ခါ ေဖာ္ၿပခ်င္တာကေတာ႔ Network နဲ႔ပတ္သက္ပါတယ္
WEP ကို Crack လုပ္ၿခင္း (သို႔) Password Key ကိုရွာၿခင္းပါ။
ပထမဆံုး ကြ်န္ေတာ္တို႕လိုတာက Desktop ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၊
Wireless Card တစ္ခု၊ Access Point တစ္ခုပါ္။
ၿပီးေတာ႔ BackTrack Version3 Bootable CD ပါ။ CD ဆိုင္မွာလဲ၀ယ္လိုရပါတယ္။
ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္လဲရပါတယ္။ ပစၥည္းေတြစုံၿပီဆိုရင္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔စလို႔ရပါၿပီ။
Wireless Card ကို Desktop Computer မွာ Install လုပ္ၿပီး ၀င္းဒိုးမွာ အရင္စမ္းၾကည္႔ပါ။
ကဒ္ေကာင္းမေကာင္း။ အလုပ္လုပ္မလုပ္။ စိတ္ခ်ရၿပီဆိုရင္ေတာ႔ BackTrack စီဒီနဲ႔ ဘုလုပ္ပါ။
စီဒီနဲ႔ ဘုလုပ္ၿပီးရင္ Console တစ္ခုကို ဖြင္႔လိုက္ပါ။ Console က desktop area ရဲ႕ေအာက္ဘက္၊
ညာဘက္ေထာင္႔ရဲ႕ ဒုတိယေနရာက ေဘာက္စ္ေလးၿဖစ္ပါတယ္။ ဖြင္႔ၿပီးရင္
ပထမဆံုး airmon-ng ဆိုတဲ႔ built in command ပါ။ wireless network card ကို စစ္တဲ႔ command ပါ။
command run ၿပီးရင္ wireless adaptor ကိုေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္.
ၿပီးရင္ ေအာက္ကကြ်န္ေတာ္ေရးထားတဲ႔ command ေလးေတြကိုေသခ်ာၾကည္႔ၿပီး ရမ္းပါ။
error ၿဖစ္ေနရင္ ကဒ္မေကာင္းလို႔၊ဒါမွမဟုတ္ ရုိက္ေသာ command ေလးေတြမွားေနလို႔ပါ။
mac address ေတြကိုေသခ်ာဂရုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။
airmon-ng stop (interface)
ifconfig (interface) down
macchanger --mac 00:11:22:33:44:55 (interface)
airmon-ng start (interface)
Mac address ကိုေၿပာင္းနုိင္မွသာလွ်င္ crack လုပ္ဖို႔ၾကိဳးစားပါ။
mac address ကိုေၿပာင္းတဲ႔အခ်ိန္မွာ error ရွိေနရင္ ဆက္လို႔ အဆင္မေၿပနုိင္ပါဘူး။
အဒီကကေတာ႔ wireless card ရဲ႔ mac address ကို အတုလုပ္လိုက္တာပါ။
အေပၚက command ေတြကို ရမ္း ၿပီးသြားရင္ေတာ႔ ဒီ ကြန္မန္းေလးရမ္းလိုက္ပါ။
airodump-ng (interface)
ဒီကြန္မန္းေလးက wireless AP ေတြကို scan လုပ္တာပါ။
ကိုယ္ crack လုပ္ခ်င္တဲ႔ access point ေတြ႔ရင္ Control+C လုပ္ၿပီး ရပ္လိုက္ပါ။
ဘာေတြၿပထားလဲဆိုရင္ AP ရဲ႕ အမည္၊ encryption method၊channel၊ bssid ဆိုတဲ႔
AP ရဲ႕ mac address ပါ။
ဒါေတြရၿပီဆိုရင္ေတာ႔ဒီ ကြန္မန္းေလးဆက္ရမ္းလိုက္ပါ။
airodump-ng -c (channel) -w (AP ရဲ႕ အမည္) --bssid (bssid) (interface)
no.4 ပုံအတုိင္းရမ္းေနရင္ေတာ႔ ဒုတိယ console တစ္ခုထက္ဖြင္႔ပါ။
aireplay-ng -1 0 -a (bssid) -h 00:11:22:33:44:55 -e (essid) (interface)
"Association successful" message ဆိုတာေလးရေအာင္ေစာင္႔ေနေပးပါ။
ရၿပီဆိုရင္ေတာ႔ aireplay-ng -3 -b (bssid) -h 00:11:22:33:44:55 (interface)
ထက္ ရမ္းပါ။ No.5 ပံုအတုိင္းရမ္းေနရင္ တတိယ console ေလးဖြင္႔ၿပီး
aircrack-ng -b (bssid) (file name-01.cap) ရမ္းပါ။ အဲဒီမွာ file name-01.cap ဆိုတာက
AP name-01.cap ပါပဲ။ Desktop ေပၚက home folder ထဲမွာၾကည္႔လို႔ရပါတယ္။
ဒါရမ္းၿပီးရင္ေတာ႔ you got the wep key like no.6 picture.
ကြ်န္ေတာ္စမ္းတာက ပထမ Dlink DWA-520 နဲ႔ Dlink router ပါ။
ဒါေပမယ္႔ wireless card ကို mac ေပးတာမရပါဘူး။ဘာလို႔လဲေတာ႔ကြ်န္ေတာ္အတိအက်
မသိပါဘူး။ ဒါနဲ႔ Trendnet TEW-403PI နဲ႔စမ္းတာအဆင္ေၿပသြားပါတယ္။
Picture Link http://lifehacker.com/5305094/how-to-crack-a-wi+fi-networks-wep-password-with-backtrack

Monday, October 26, 2009

Photo Recover

Data Doctor Recovery Digital Pictures
Software ေလးပါ
ဓာတ္ပုံေတြ Memory Card ကေန
ေပ်ာက္သြားတာ အကုန္နီးနီးၿပန္ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႔မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

Thursday, September 3, 2009

နာရီေလးရဲ႕ေဘးနားမွာ ကိုအမည္ေလးေရးထားလို႔ရပါတယ္။

Windows Vista system clock နာရီေလးရဲ႕ေဘးနားမွာ ကိုအမည္ေလးေရးထားလို႔ရပါတယ္။

1. Start Menu 2. Control Panel 3. Regional and Language Options

4. Customize this format 5. Time 6. You can fill up beside AM symbol and PM symbol

your name or something. After that you will see @ system clock နာရီေလးရဲ႕ေဘးနားမွာ

ုအမည္ေလးေရးထားပါတယ္။

Thursday, August 27, 2009

Telnet command ကေန Email ပို႔နည္း

အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ Telnet command ကေန Email ပို႔နည္းေလးစမ္းၾကည္႔ၾကရေအာင္။
ပထမဆံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွိမွာ SMTP mail server တစ္ခုခုရွိရမယ္.
ၿပီးရင္ mail server ရဲ႕ FQDN (Fully qualified domain name) သိရမယ္။ Server မွာ
telnet port 23 နဲ႔္ SMTP port 25 ပြင္႔ေနရပါမယ္။
Windows XP ရွိတဲ႔ Computer တစ္လံုးကေန စမ္းၾကည္႔ၾကစို႔။
Windows XP ရဲ႕ command line ဖြင္႔ ၿပီး
cmd:>Telnet mailserver.domain.com 25 ရိုက္ၿပီး enter ေခါက္လိုက္ပါ။
Command prompt မွ " 220 eacdc1.eac.com.mm Microsoft ESMTP MAIL Service,
Version: 6.0.3790.1830 ready at Thu, 27 Aug 2009 08:39:06 +0630 "
Message ေပၚလာပါမယ္။
Server က telnet port ပြင္႔ၿပီး Exchange server running ၿဖစ္ေနတယ္။
Message မွာ server name, Microsoft exchange smtp service version ဘယ္ေလာက္
running ၿဖစ္ေနေၾကာင္း ဘယ္အခ်ိန္ connect လုပ္ေၾကာင္း ေပၚေနမည္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးက command line ဖြင္႔ၿပီး telnet လို႔ရုိက္ၿပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ။
Welcome to Microsoft Telnet Client
Escape Character is 'CTRL+]'
Microsoft Telnet> ၿပီးရင္ အို(o) ေလးႏိုပ္လိုက္ပါ. အိုရဲ႕အဓၵိပယ္ကေတာ႔ open ပါ။
Microsoft Telnet> o
( to ) 192.168.21.253 25 ဒါဆိုလဲ server ကို connect ၿဖစ္သြားလိမ္႔မယ္။
helo myserver.domain.com
250 mailserver.domain.com Hello [10.1.11.133]
mail from:
250 2.1.0 myname@mydomain.com....Sender OK
rcpt to:
250 2.1.5 recipientname@mydomain.com
data
354 Start mail input; end with .
subject: This is a test mail
to: recipientname@mydomain.com
This is the text of my test mail.
250 2.6.0 Queued mail for delivery quit

ၿပီးရင္ outlook ကေန email စစ္ၾကည္႔လိုက္ပါ။ email ေရာက္ေနပါလိမ္႔မယ္။

Friday, June 26, 2009

Windows XP keychange and windows updates

1.Copy the following text save with notepad extension example.vbs2.This file copy to c:\3.Open the Run box c:\example.vbs V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J4.After that you restart the computer.5.You can install windows updates.6.This key is OK for windows updates and windows genius and etc...,

' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' This script changes the product key on the computer''***************************************************************************
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument" Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX" Wscript.quitend if
Dim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number) Err.Clear end if
Next

Thursday, June 25, 2009

Internet Monitoring Software

ကိုယ္ရဲ႕Network အတြင္းရွိမည္သည္႕ IP Internet သံုးေနသည္ကို Proxy Server မသံုးပဲ
အလြယ္တကူ စစ္ေဆး ႏူိင္မည္႔ Software ေလးတစ္ခုပါ.
Download Here ! http://download.netsoft2005.com/download/p2pover_en.exe

Monday, May 4, 2009

Message Sharing